Cel projektu

Przedmiotem projektu było opracowanie strategii ekspansji ZESiL Sp. z o.o. na rynek niemiecki. W ramach projektu została dokonana analiza rynku niemieckiego, analiza potencjału produktów oraz strategia wejścia na rynek niemiecki. Analiza rynku niemieckiego obejmowała w szczególności opis i segmentacje rynku, wielkość rynku i dynamikę jego rozwoju, kluczowych graczy i ich portfele produktowe, kluczowych klientów wraz z ich profilem, zagrożenia i wyzwania ze strony rynku, trendy rynkowe, potrzeby klientów oraz kontakt z potencjalnymi klientami. Analiza potencjału produktów obejmowała przegląd produktów oraz ich klasyfikację wraz z identyfikacją kluczowych rynków i odbiorców oraz analizę SWOT portfela produktów. Opracowanie strategii wejścia na rynek niemiecki składa się z analizy istniejących modeli sprzedaży, dystrybucji na rynku niemieckim, rekomendacji strategii dystrybucji/sprzedaży na rynek niemiecki oraz opracowania skutecznej strategii ekspansji firmy ZESiL.

Wartość projektu 167.895 PLN
Wkład funduszy europejskich 103.740 PLN

Wejście na nowe rynki zbytu

Poszerzenie oferty przedsiębiorstwa

Zwiększenie efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstwa

Planowane efekty

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo

Zobacz wszystkie