Zasady montażu kompensatorów

19/12/2022

Analizując skuteczność różnych elementów instalacji przemysłowych, zawsze bierze się pod uwagę ich parametry techniczne. Jest to zrozumiałe, ponieważ bez doboru odpowiednich części każdy zaprojektowany układ okazałby się niestabilny, przyczyniając się do częstych awarii, a także zazwyczaj niemożliwy do skonstruowania.

Czytaj


Podział kompensatorów ze względu na przyłącza

13/12/2022

Przemysł to sektor o bardzo różnych obliczach. Wszakże jest nim zarówno branża hutnicza, energetyczna czy wydobywcza, jak i chemiczna bądź spożywcza. Natomiast w wielu gałęziach obecne są układy, w których występują wymagające warunki fizyczne, takie jak zmienna temperatura i ciśnienie.

Czytaj


Zasady doboru kompensatorów

24/11/2022

Dla zewnętrznego obserwatora wszelkie maszyny, urządzenia czy inne elementy techniczne wykorzystywane w przemyśle mogą wyglądać tak samo. Jednakże zarówno ich konstruktorzy, jak i użytkownicy doskonale wiedzą, że nawet niewielkie zmiany w budowie konkretnych elementów mogą znacząco wpływać na przebieg wszelkich procesów technologicznych. Nie inaczej jest z kompensatorami mieszkowymi, ponieważ ich prawidłowy dobór ma kluczowe znaczenie w procesie odbioru obciążeń mechanicznych z pozostałych elementów instalacji.

Czytaj


Rodzaje i przyczyny uszkodzeń zmęczeniowych kompensatorów

14/11/2022

Każdy konstruktor wszelkich instalacji przemysłowych, w których stosuje się połączenia rurociągowe, powinien orientować się, jaka jest wytrzymałość mechaniczna ich poszczególnych elementów. Oczywiste też jest, że w przypadku zastosowania w tego rodzaju układach kompensatorów mieszkowych niezwykle ważna jest ich wytrzymałość zmęczeniowa. Mając świadomość, w jakich okolicznościach mieszek może łatwiej ulec uszkodzeniu, można zminimalizować, a nawet całkowicie zapobiec powstaniu takiej awarii. W jakich okolicznościach zatem może przedwcześnie pojawić się usterka kompensatora?

Czytaj


Osłony wewnętrzne kompensatorów

08/11/2022

Projektując skomplikowane układy przemysłowe, należy zawsze brać pod uwagę wszelkie czynniki, które mogą wpłynąć na powstanie awarii. W przypadku instalacji posiadających złożone konfiguracje rurociągów przenoszących różnego rodzaju medium niezwykle istotne jest zapewnienie im stabilności. Jest to koniecznością przede wszystkim ze względu na zmienne parametry transportowanych substancji, a także niestałe lub skokowe obciążenia mechaniczne. W zależności od pracy takiego układu i jego przeznaczenia stosuje się tzw. kompensatory mieszkowe, z dodatkowymi osłonami wewnętrznymi. Dlaczego stawia się na takie wzmocnienia i w jaki sposób mogą one poprawić działanie wspomnianych kompensatorów?

Czytaj


Uszkodzenia kompensatorów – najczęstsze przyczyny

02/11/2022

Kompensatory mieszkowe są coraz powszechniej stosowanymi elementami we wszelkich układach przemysłowych. Pozwalają one bowiem na poprawę reakcji instalacji na zmienne parametry przesyłanego rurociągami medium. Mieszki wykorzystuje się przede wszystkim w nowoczesnych konstrukcjach, a prawidłowo zaprojektowany układ z zastosowaniem tej technologii cechuje się dużą żywotnością oraz sprawnością. Jednakże należy mieć na uwadze, że kompensatory zbudowane są z cienkiego materiału, dlatego też łatwo mogą ulec uszkodzeniu. Jakiego rodzaju usterki nie wpływają na skuteczność działania, a które wymuszają wymianę elementów kompensacyjnych?

Czytaj


Zespół mieszków do układów wydechowych

18/10/2022

W samochodowych układach spalinowych czasami stosuje się co najmniej jedno łączenie elastyczne, które ma za zadanie kompensować drgania, a oprócz tego układ tłumików wydechu odpowiedzialnych za odbiór większej ilości energii mechanicznej. Dzięki temu w czasie jazdy nie słyszy się tak bardzo pracy silnika. Im nowsze auto tym te układy są bardziej skomplikowane w budowie, a co za tym idzie, skuteczniejsze. Jednakże bywają takie napędy spalinowe, które potrzebują jeszcze bardziej złożonych struktur niwelujących znacznie większe obciążenia. W takich przypadkach stawia się na zespoły specjalistycznych mieszków, które pozwolą na redukcję drgań, hałasu i nie tylko.

Czytaj


Kompensatory mieszkowe do rurociągów preizolowanych

20/09/2022

Rurociągi stosowane w sieciach ciepłowniczych są narażone na liczne uszkodzenia zmęczeniowe. Jest to spowodowane przede wszystkim zmienną temperaturą, a co za tym idzie, również i ciśnieniem występującym wewnątrz rurociągów. W takich przypadkach, aby zmniejszyć obciążenie ich ścian oraz łączeń, stosuje się sprawdzone kompensatory mieszkowe. Czy jednak nadają się one do zastosowania w każdym rodzaju rur?

Czytaj


Kompensatory stosowane do silników okrętowych

30/08/2022

Specjaliści z branży morskiej szczególnie przywiązują wagę do takich cech materiałów jak wytrzymałość mechaniczna czy odporność na zmienne warunki otoczenia. Pomimo że we wszelkich układach przemysłowych mają one istotne znaczenie, tak na jednostkach morskich w szczególności nie ma miejsca na błędy – liczy się niezawodność. Oprócz elementów konstrukcyjnych tak ważnych dla prawidłowej wyporności, stabilizacji i mobilności okrętów równie istotne jest zapewnienie prawidłowej pracy serca każdej jednostki, czyli silnika okrętowego.

Czytaj


Usługa regeneracji kompensatorów

23/05/2022

Regeneracja polega na wymianie uszkodzonego elementu kompensatora oraz na odnowieniu pozostałych elementów.

Czytaj


Wybór kompensatora do instalacji chemicznych

04/05/2022

Różnego rodzaju rurociągi i instalacje to sztywne konstrukcje, które wymagają również zastosowania odpowiednio elastycznych łączników, jakimi są kompensatory. Ich rola jest jednak znacznie bardziej rozbudowana, a one same muszą być dobrane adekwatnie do potrzeb danej instalacji. Tym samym różnią się pod kilkoma względami. Czym kierować się przy wyborze kompensatora do instalacji chemicznych?

Czytaj


 

Prawidłowy montaż kompensatorów mieszkowych

19/04/2022

Odpowiedni, dokładny montaż urządzeń, takich jak kompensatory mieszkowe, jest fundamentalny dla ich prawidłowego działania. Co więcej, znaczenie ma nie tylko sam proces ich instalacji, lecz także zgodne z zaleceniami przechowywanie produktów, a ponadto warto również zwrócić uwagę na odpowiedni transport urządzeń.

Czytaj


 

Kompensatory mieszkowe a możliwość korozji

11/04/2022

Kompensatory mieszkowe występują w różnego rodzaju instalacjach. Wykorzystuje się je do kompensacji termicznych wydłużeń rurociągów oraz przy występowaniu wibracji, spowodowanych działaniem niektórych instalacji.

Czytaj


 

Praca kompensatorów przy zmiennych temperaturach, ciśnieniu i obciążeniu

6/04/2022

Kompensatory mieszkowe są niezbędną częścią wielu układów przemysłowych, które zabezpieczają je przed szkodliwym działaniem gorących bądź zimnych cieczy i gazów. Transport tego rodzaju substancji musi przebiegać w bezpiecznych warunkach, a takie zapewniają właśnie kompensatory mieszkowe, łączące rurociągi, cylindry i inne, podobne do nich elementy.

Czytaj


 

Zagrożenia związane z nieprawidłowym doborem i montażem kompensatorów mieszkowych

2/02/2022

Kompensatory mieszkowe stosuje się w celu kompensacji termicznej wydłużenia rurociągu oraz przy podłączeniu urządzeń, które wywołują wibracje, takich jak np. pompy. W ich składzie znajdziemy mieszki metalowe, wytrzymałe na wysoką temperaturę, ciśnienie i korozję, a ponadto zapewniające szczelność. Jednak nieprawidłowy dobór oraz montaż kompensatorów mieszkowych może powodować zagrożenia.

Czytaj


 

Konserwacja instalacji wykorzystujących kompensatory mieszkowe

24/01/2022

Kompensatory mieszkowe montowane są w celu eliminowania przemieszczania elementów instalacji oraz usprawnienia codziennych prac, związanych z różnego rodzaju mediami. Kompensatory mieszkowe mają zastosowanie do kompensacji termicznego wydłużenia rurociągu oraz w instalacjach, które wywołują wibracje, takich jak np. pompy.

Czytaj


 

Podział kompensatorów ze względu na rozwiązania konstrukcyjne

7/1/2022

Kompensatory są powszechnie stosowane w rurociągach oraz instalacjach rurowych i służą do absorbowania przemieszczeń. Dzięki temu, że przejmują przesunięcia, dają możliwość zmniejszenia naprężenia w rurociągu, co znacząco wpływa na usprawnienie montażu, ograniczenie drgań, a także hałasu. To właśnie dlatego są niezbędne w różnego rodzaju instalacjach i urządzeniach przemysłowych. Muszą być jednak odporne chemicznie na substancje, które znajdują się wewnątrz, a także na ciśnienie oraz temperaturę.

Czytaj


 

Zastosowanie kompensatorów mieszkowych

31/12/2021

Kompensatory mieszkowe to jedne z najbardziej znanych i stosowanych rodzajów kompensatorów, których głównym elementem jest mieszek, mający strukturę pofałdowaną, o osiowosymetrycznej powłoce. Mieszek wykazuje elastyczność, dzięki czemu może pochłaniać odkształcenia mechaniczne oraz termiczne. Może posiadać dodatkowe wzmocnienia, które chronią przed uszkodzeniem, w tym m.in.: prowadnice, podparcie oraz rury osłonowe, spotykane w konstrukcji kompensatora mieszkowego. Na rynku można znaleźć różnego rodzaju kompensatory, których budowa wynika z warunków pracy.

Czytaj


 

Podział kompensatorów mieszkowych ze względu na materiał

28/12/2021

Kompensatory są odpowiedzialne za ograniczanie przemieszczenia oraz pracę z różnego rodzaju mediami. Ze względu na warunki ich użycia, a także materiał i typ, wyróżnia się kilka rodzajów kompensatorów, w tym między innymi popularny oraz powszechnie stosowany kompensator mieszkowy stalowy, kompensatory gumowe czy np. tkaninowe.

Czytaj