Category:

Zastosowanie kompensatorów mieszkowych

28 grudnia, 2021 by

Kompensatory mieszkowe to jedne z najbardziej znanych i stosowanych rodzajów kompensatorów, których głównym elementem jest mieszek, mający strukturę pofałdowaną, o osiowosymetrycznej powłoce. Mieszek wykazuje elastyczność, dzięki czemu może pochłaniać odkształcenia mechaniczne oraz termiczne. Może posiadać dodatkowe wzmocnienia, które chronią przed uszkodzeniem, w tym m.in.: prowadnice, podparcie oraz rury osłonowe, spotykane w konstrukcji kompensatora mieszkowego. Na rynku można znaleźć różnego rodzaju kompensatory, których budowa wynika z warunków pracy.

Gdzie i dlaczego stosowane są kompensatory mieszkowe?

W instalacjach rurowych wykorzystywane są kompensatory, które są bardzo zróżnicowane jeśli chodzi o materiał wykonania i właściwości techniczne. Dzięki temu można je stosować w każdej branży przemysłu. Warto wskazać, że istnieje kompensacja naturalna, która ma zastosowanie podczas ułożenia przewodów i rozmieszczenia mocowania w określonych miejscach instalacji, ale, w praktyce, odcinki mogą być zbyt krótkie, co uniemożliwia swobodne rozszerzanie się rurociągu. Dlatego tak istotne znaczenie ma zastosowanie kompensatorów.

Jeśli chodzi o kompensatory mieszkowe, to mogą one pracować w pionie lub poziomie i w różnych warunkach w instalacji — także w skrajnych temperaturach, sięgających od – 273 do nawet + 900 stopni Celsjusza. Kompensatory mieszkowe są niezastąpione w budowie instalacji rurowych i, w niektórych sytuacjach, przejmują również drgania, które powstają w trakcie pracy pompy lub silnika. Ich elastyczność wynika z liczby fal formy mieszka, a — w przypadku wielowarstwowych kompensatorów — również z zastosowanego materiału.

Na etapie produkcji każdy kompensator mieszkowy poddawany jest próbom przed dopuszczeniem do obrotu.

Zastosowanie kompensatorów mieszkowych w instalacjach

Zmiany temperatur powodują, że niektóre materiały kurczą się i rozszerzają, co może negatywnie wpływać na cały system i stanowić poważne zagrożenie dla jego funkcjonowania oraz dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu. By temu zapobiec, stosuje się kompensatory mieszkowe, określane również jako metalowe, które zapewniają bezpieczną i cichą pracę, a także skutecznie chronią całą instalację przed pojawieniem się naprężeń i zapobiegają odkształceniom.

Kompensatory mieszkowe mają powszechne zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy dbać o kompensację wydłużeń przewodów wynikających ze zmian temperatur oraz wibracje, wywołane przez różnego rodzaju urządzenia. Kompensatory mieszkowe są powszechnie stosowane w budownictwie, a ich głównym zadaniem jest niwelowanie przemieszczeń oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu i rozszerzeń lub wydłużeń rurociągów. Często pracują w dość trudnych warunkach i z agresywnymi mediami.

Kompensatory mieszkowe mają też zastosowanie do kompensacji termicznych oraz mechanicznych odkształceń instalacji, które przewodzą powietrze, wodę, olej, gaz i inne substancje. Dlatego powszechnie stosuje się je w rurociągach energetycznych, chemicznych i ciepłowniczych.
Materiałem, mającym zastosowanie w produkcji kompensatorów mieszkowych jest stal nierdzewna, którą cechuje odporność na wysoką temperaturę, a także ciśnienie i korozję. Z uwagi na to np. kompensatory ciśnienia czy kompensatory drgań dobrze radzą sobie ze zniekształceniami i zapewniają szczelność, dzięki czemu można je montować w systemach, w których znajdują się także różnego rodzaju pompy oraz instalacje prądu.

Praca kompensatorów wpływa też, w sposób pośredni, na zwiększenie żywotności instalacji, ponieważ kompensacja przesunięć osiowych bocznych i kątowych ogranicza ryzyko wystąpienia awarii, a nawet poważnych uszkodzeń, które mogłyby zniszczyć instalację. Z uwagi na to można powiedzieć, że kompensatory mieszkowe stanowią uniwersalne rozwiązania, mające zastosowanie w różnego rodzaju elementach rurociągu, znajdujących się np. w kopalniach i zakładach chemicznych.

Zawsze kluczowe znaczenie ma wybieranie kompensatorów, które spełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa i są atestowane.

Podział kompensatorów mieszkowych ze względu na materiał

28 grudnia, 2021 by

Kompensatory są odpowiedzialne za ograniczanie przemieszczenia oraz pracę z różnego rodzaju mediami. Ze względu na warunki ich użycia, a także materiał i typ, wyróżnia się kilka rodzajów kompensatorów, w tym między innymi popularny oraz powszechnie stosowany kompensator mieszkowy stalowy, kompensatory gumowe czy np. tkaninowe.

Podział kompensatorów mieszkowych ze względu na materiał wykonania

Kompensatory mieszkowe mają powszechne zastosowanie w budowie instalacji rurowych. Ich głównym zadaniem jest wyrównanie zmian długości rurociągów, które powstają w efekcie działania temperatury. Niektóre rodzaje kompensatorów posiadają możliwość przejmowania drgań wytwarzanych podczas pracy pomp lub na przykład silników.

Kompensatory metalowe

Kompensatory mieszkowe metalowe są powszechnie stosowanymi elementami, używanymi w procesie hamowania kurczenia i wydłużania ścian bocznych, a także przesunięć kątowych i wibracji w rurociągach. Ich kompensacja bazuje na sprężystości mieszka. Kompensatory stalowe mogą pracować w temperaturze od – 273 do + 900 stopni Celsjusza i na ogół wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Tego typu kompensator pracuje też w zakresie ciśnień od 1 do 25 barów. W przypadku kompensatorów metalowych powszechnie stosowane są zakończenia kołnierzem lub króćcem. Znacznie rzadziej spotyka się kompensatory zakończony złączem typu camlock.

Kompensatory gumowe

Kompensator mieszkowy gumowy to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów kompensatorów, które mocowane są w instalacjach sanitarnych, a także w instalacjach wody pitnej, przy transporcie paliw, produktów ropopochodnych, żywności, kwasów i tym podobnych substancji.

Kompensatory tkaninowe

Jak sama nazwa wskazuje, kompensatory tkaninowe są tworzone z tkanin różnego rodzaju, w tym np. tkanin aramidowych, poliestrowych i szklanych. Dostępne są też kompensatory tkaninowe, które posiadają dodatkowe cechy, a także wykazują odporność na działanie promieni UV lub też posiadają właściwości przewodzące prąd.

Kompensatory teflonowe PTFE

Kompensatory teflonowe typu PTFE-FLEX posiadają mieszki wykonane z czystego wytłaczania PTFE i tworzone tak, by wyeliminować pojawienie się wewnętrznych naprężeń. Tego typu kompensatory cechują się wysoką odpornością chemiczną, dlatego mają zastosowanie przy silnie agresywnych mediach.

Oprócz standardowych kompensatorów teflonowych produkuje się także specjalne, posiadające dodatkowe, wewnętrzne pierścienie wzmacniające, wykonane ze stali kwasoodpornej i pokryte powłoką PTFE.