Category:

Usługa regeneracji kompensatorów

23 maja, 2022 by

Kompensatory produkowane przez Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych podlegają gwarancji niezawodności przez 1000 cykli ugięć:

  • Przy kompensacji i ciśnieniu zgodnym z danymi na rysunku konstrukcyjnym dla danego typu w temperaturze otoczenia
  • odpowiednim montażu kompensatora w układzie
  • użytkowaniu zgodnie z instrukcją instalacji i użytkowania

Na czym polega regeneracja kompensatorów?

Regeneracja polega na wymianie uszkodzonego elementu kompensatora oraz na odnowieniu pozostałych elementów.

Etapy usługi regeneracji kompensatorów

  • Dostarczasz nam uszkodzony kompensator
  • Demontujemy kompensator na części pierwsze
  • Wymieniamy uszkodzone elementy, gruntownie czyścimy i malujemy
  • Wykonujemy próby ciśnieniowe oraz kontrolę jakości
  • Odsyłamy kompensator gotowy do dalszej pracy

Co zyskujemy dzięki regeneracji?

Oszczędność pieniędzy – koszt regeneracji kompensatora jest znacznie niższy niż koszt procesu produkcyjnego od podstaw.

Krótszy termin realizacji zlecenia – regeneracja kompensatora trwa z reguły krócej niż produkcja nowego kompensatora, ze względu na dostępność wszystkich niezbędnych do zmontowania elementów.

Kliknij, aby zobaczyć plik w formacie PDF

Wybór kompensatora do instalacji chemicznych

4 maja, 2022 by

Różnego rodzaju rurociągi i instalacje to sztywne konstrukcje, które wymagają również zastosowania odpowiednio elastycznych łączników, jakimi są kompensatory. Ich rola jest jednak znacznie bardziej rozbudowana, a one same muszą być dobrane adekwatnie do potrzeb danej instalacji. Tym samym różnią się pod kilkoma względami. Czym kierować się przy wyborze kompensatora do instalacji chemicznych?

Rola kompensatorów i kryteria doboru

Wszystkie kompensatory nie tylko są swego rodzaju połączeniem i wydłużeniem danego rurociągu, ale również ich zadaniem jest niwelowanie przemieszczenia w instalacjach rurowych, co może być wywołane zmianami temperatury. To również dzięki nim kompensuje się wibracje oraz hałas wywoływany przez różnego rodzaju urządzenia, np. pompy. Kompensatory muszą więc pracować w połączeniu z bardzo różnymi i nierzadko wywołującymi drgania urządzeniami, a także często w trudnych warunkach. Tym samym kwestia ich właściwego doboru uzależniona jest od warunków, w jakich przyjdzie im pracować, tj. skali temperatur oraz ciśnień, w tym także od mediów, z jakimi będą mieć do czynienia. Istotna jest także ich sprężystość.

Kompensator w instalacjach chemicznych

Istnieje wiele rodzajów kompensatorów, a ich wybór, jak wyżej zostało wspomniane, musi być dostosowany przede wszystkim do warunków, w jakich przyjdzie im pracować. Takie specyficzne warunki stwarzają między innymi instalacje chemiczne. Poszczególne elementy tego rodzaju rurociągu mogą być narażone nie tylko na działanie szkodliwych chemikaliów, nierzadko bardzo agresywnych, ale również na wysokie temperatury czy drgania. Stosowane w takich układach kompensatory muszą więc wykazywać mniejszą lub większą odporność na drażniące działanie różnego rodzaju chemicznych substancji, a ponadto także na inne czynniki, które ściśle są związane z daną instalacją rurową i jej przeznaczeniem oraz pracą.

Rodzaje kompensatorów ze względu na materiał

Kompensatory rozróżnia się także pod względem zastosowanego materiału jako głównego elementu amortyzującego, czyli tzw. mieszka. Dlatego też wyróżniamy kompensatory gumowe, tkaninowe, PTFE czy kompensator mieszkowy (metalowy). Wykorzystanie kompensatorów z elementem amortyzującym wykonanym z metalu, gumy czy tkaniny podyktowane jest także rodzajem instalacji, w jakich zostaną zastosowane. Na przykład kompensatory kołnierzowe gumowe mają bardzo szeroki zakres zastosowania, w tym właśnie w instalacjach chemicznych. Są wydajne, ale ich tolerancja na ciśnienie lub zmiany temperatur jest mniejsza niż w przypadku kompensatorów mieszkowych.

Kompensatory kołnierzowe gumowe

Mają one zastosowanie przede wszystkim w instalacjach chemicznych. W zależności od tego, z jakiej gumy został wykonany element amortyzujący, kompensator może być całkowicie odporny na różnorakie substancje chemiczne. Na przykład kompensatory kołnierzowe wykonane z gumy EPDM przeznaczone są przede wszystkim do instalacji chemicznych, gdzie nie mamy do czynienia z bardzo agresywnymi cieczami. Natomiast w przypadku szczególnie szkodliwych chemikaliów lepszym rozwiązaniem są kompensatory kołnierzowe z gumy EDM. Są one przeznaczone między innymi do kontaktu z chlorem, glikolem, kwasami czy zasadami. Poza tym odznaczają się one także niezawodnością, długim okresem pracy, a także lepiej niwelują drgania niż na przykład kompensator mieszkowy metalowy. Kompensator mieszkowy jest natomiast konieczny do zastosowania w takich instalacjach chemicznych, gdzie mamy do czynienia przede wszystkim ze znacznymi różnicami ciśnień oraz temperatur. W takich sytuacjach gumowe mogą być niewystarczające.

Wybór kompensatora pod okiem eksperta

Jak się okazuje, kompensatory mogą pracować w bardzo różnych warunkach, często bardzo niesprzyjających, więc ich wybór nie może być przypadkowy. Niezależnie od rodzaju instalacji swój wybór najlepiej skonsultować z ekspertem w tym zakresie – tylko wtedy dokona się wyboru kompensatora, który najlepiej będzie wpisywał się w specyfikę danej instalacji chemicznej, a jej działanie będzie optymalne przez długi czas.

Prawidłowy montaż kompensatorów mieszkowych

19 kwietnia, 2022 by

Odpowiedni, dokładny montaż urządzeń, takich jak kompensatory mieszkowe, jest fundamentalny dla ich prawidłowego działania. Co więcej, znaczenie ma nie tylko sam proces ich instalacji, lecz także zgodne z zaleceniami przechowywanie produktów, a ponadto warto również zwrócić uwagę na odpowiedni transport urządzeń. Na prawidłowe funkcjonowanie produktu wpływ mają dziesiątki różnych, często nieoczywistych czynników, dlatego w dzisiejszym artykule opiszemy kilka z nich – dobrze wykonany montaż kompensatora to w końcu gwarancja niezawodności urządzenia. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zaleceniami odnośnie montażu kompensatorów mieszkowych!

Jak przygotować się do montażu kompensatorów?

Należy zacząć od samych podstaw – przede wszystkim, zadbać o to, by zajmująca się pracami montażowymi, konserwacyjnymi i eksploatacyjnymi ekipa posiadała odpowiednie kwalifikacje. Bardzo ważne jest również zapewnienie pracownikom środków ochronnych – ze względu na rozgrzane części kompensatora, które mogą spowodować oparzenie. Kolejną wartą rozpatrzenia kwestią jest prawidłowy sposób przechowywania kompensatorów. Należy trzymać je w zacienionym i suchym miejscu, unikać ich bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne, a także chronić przed wilgocią czy potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Warto też zaznaczyć, że kompensatory powinno się montować wyłącznie w instalacjach spełniających wymagania, które określone są w Świadectwie Kontroli Jakości i na tabliczce znamionowej kompensatorów. W tego typu tabliczki z naniesionym oznaczeniem, numerem produkcyjnym i podstawowymi danymi eksploatacyjnymi, wyposażone są wszystkie kompensatory.

Proces montażu

Na samym początku powinniśmy dokładnie oczyścić króćce bądź kołnierze rurociągu oraz upewnić się, że kompensator jest montowany w zaplanowanym wcześniej miejscu. Tak samo istotne jest sprawdzenie, czy wszystkie pomiary zgadzają się ze sobą – zwykły ludzki błąd może przecież doprowadzić do uszkodzeń urządzenia. Warto też pamiętać, aby nie usuwać zabezpieczeń transportowych przed zakończeniem montażu i przygotowaniem instalacji do działania, zaś do samego przenoszenia kompensatorów powinno się używać odpowiednich środków. Najlepiej, aby były to urządzenia mocujące dźwigów, choć warto zaznaczyć, że nie powinny one dotykać bezpośrednio mieszków lub ich osłon zewnętrznych. Na warsztat należy wziąć także rurociąg – konieczne jest zadbanie o jego odpowiednie położenie. Podpory (stałe i kierunkowe lub wyłącznie kierunkowe) powinny być umieszczone w odpowiednio bliskiej odległości od kompensatora – w ten sposób można zabezpieczyć go przed wyboczeniem. Istotne znaczenie ma również odpowiednie zaprojektowanie samych podpór – to dzięki niemu są one w stanie przejąć siły reakcji pochodzące od ciśnienia, ciężaru rurociągu i armatury, siły tarcia, sprężystości mieszka, a także siły odśrodkowe spowodowane przepływem czynnika przez rurociąg. Warto też zaznaczyć, że na znajdującym się między dwiema podporami odcinku prostym może być zamontowany wyłącznie jeden kompensator mieszkowy. Proces powinien być przeprowadzony dokładnie, aby wyeliminować wszelkie potencjalne błędy montażowe. Dzięki temu jedynym zadaniem kompensatora będzie absorpcja wydłużeń termicznych układu. Aby przedłużyć żywotność urządzenia, należy chronić je przed wpływem spawania, materiałami ściernymi, a także innego typu zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Jeżeli korzystamy z kompensatora z nieosłoniętym mieszkiem, to powinniśmy zastosować osłonę zewnętrzną. Warto też wspomnieć, że kompensator z wewnętrzną osłoną powinien być zamontowany zgodnie z kierunkiem przepływu medium.

Odpowiedni montaż kompensatorów mieszkowych to skomplikowany proces, który wymaga ostrożności i precyzji. Nawet jednorazowe przesadnie mocne ściśnięcie lub rozciągnięcie może skutkować zniszczeniem urządzenia. Z tego też względu montaż należy poprzedzić obliczeniami i odpowiednim doborem elementów kompensacyjnych. W niniejszym artykule jedynie pobieżnie opisaliśmy zasady montażu kompensatorów mieszkowych – właściwy proces zawsze należy podeprzeć dokładnymi obliczeniami.

Kompensatory mieszkowe a możliwość korozji

11 kwietnia, 2022 by

Kompensatory mieszkowe występują w różnego rodzaju instalacjach. Wykorzystuje się je do kompensacji termicznych wydłużeń rurociągów oraz przy występowaniu wibracji, spowodowanych działaniem niektórych instalacji. Często stykają się z agresywnymi substancjami, a warunki ich pracy są trudne. Materiał, z którego wytwarza się kompensatory, powinien być więc odporny na uszkodzenia. Jednym z głównych zagrożeń, które mogą doprowadzić do zniszczenia kompensatora, jest korozja.

Kluczowym elementem kompensatorów mieszkowych jest właśnie mieszek. Najważniejszą jego właściwością jest elastyczność – cecha ta pozwala mu niwelować termiczne i mechaniczne odkształcenia. Inne elementy, takie jak prowadnice i rury osłonowe, mają znaczenie dla wytrzymałości urządzeń. Istotnym zagadnieniem w kontekście wytrzymałości jest też materiał, z którego powstał kompensator. Korozja jest zjawiskiem, które stanowi główne zagrożenie dla trwałości surowców, także tych, z których wykonuje się kompensatory mieszkowe. Dlaczego zatem jest tak niebezpieczna?

Czym jest korozja?

W ogólnym rozumieniu korozja jest zjawiskiem niszczenia materiału. Dochodzi do niego pod wpływem działania środowiska, w którym surowiec się znajduję. Korozja, choć powszechnie kojarzona jest z atakowaniem metali, może dotyczyć także tworzyw sztucznych, ceramiki, kompozytów, a nawet drewna.

Można wyróżnić czynniki, od których zależy charakter i mechanizm powstawania korozji. Są to: typ przewodności elektrycznej na granicy faz materiał-środowisko i specyfika środowiska. Przy niskiej, bądź przy całkowitym braku przewodności, korozja ma charakter chemiczny. Korozja chemiczna spowodowana jest przez bezpośrednią reakcję materiału z czynnikiem wywołującym niszczenie, np. z tlenem z powietrza, który nie jest przewodnikiem. Wysoka przewodność z kolei wiąże się głównie z korozją elektrochemiczną. Do procesów elektrochemicznych dochodzi wtedy, gdy metal lub stop znajduje się w środowisku będącym elektrolitem. Przykładami takich środowisk są: woda słodka i morska, wilgotne gazy czy gleba zawierająca wilgoć.

Jak atakuje korozja?

Korozja może dotknąć całą powierzchnię materiału – w takiej sytuacji nazywana jest równomierną. Można zaliczyć do niej matowienie srebra czy rdzewienie żelaza. Ten typ nie ma znaczącego wpływu na wytrzymałość materiału. Inaczej jest jednak z korozją miejscową, w wyniku której powstają ubytki wpływające na trwałość materiału, a nawet i całej instalacji. Do korozji miejscowej można zaliczyć uszkodzenia w formie plamek, wżerów bądź punktów. Czasem powstają one w trudno dostępnych szczelinach, bądź w przypadku korozji międzykrystalicznej — na granicy ziaren metalu.

Wyjątkowym rodzajem korozji miejscowej jest korozja naprężeniowa i zmęczeniowa. Specyfika pracy kompensatorów mieszkowych wiąże się z ryzykiem wystąpienia tych typów korozji na powierzchni materiału, z którego wykonano przedmiot. Do tego rodzaju zniszczeń dochodzi w połączeniu naprężenia ze środowiskiem sprzyjającym korozji. Właśnie w ten sposób powstają pęknięcia.

Aby ograniczyć możliwość wystąpienia korozji, jeśli to możliwe, warto wybierać kompensatory mieszkowe wykonane ze stali nierdzewnej. Charakteryzuje się ona zawartością żelaza, węgla oraz chromu. To właśnie występowanie tego ostatniego pierwiastka ma wpływ na właściwości antykorozyjne. Chrom, w połączeniu w występującym w powietrzu tlenem, tworzy na powierzchni stali warstwę tlenku chromowego, który stanowi ochronę przed korozją. Istnieje wiele rodzajów stali nierdzewnej – m.in. ze znacznym dodatkiem niklu, to stal zwana austenityczną, która wykazuje zwiększone właściwości ochronne przed pęknięciami.

Korozja może stanowić poważne zagrożenie dla wielu rodzajów materiałów. Jest to też realne niebezpieczeństwo w przypadku kompensatorów mieszkowych. Aby zniwelować prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegokolwiek typu korozji, warto wybrać do ich produkcji stal nierdzewną. Należy również dbać o odpowiedni dobór materiału do warunków, montaż i konserwacje instalacji oraz działających w niej kompensatorów.

Praca kompensatorów przy zmiennych temperaturach, ciśnieniu i obciążeniu

6 kwietnia, 2022 by

Kompensatory mieszkowe są niezbędną częścią wielu układów przemysłowych, które zabezpieczają je przed szkodliwym działaniem gorących bądź zimnych cieczy i gazów. Transport tego rodzaju substancji musi przebiegać w bezpiecznych warunkach, a takie zapewniają właśnie kompensatory mieszkowe, łączące rurociągi, cylindry i inne, podobne do nich elementy. Warto przeanalizować ich właściwości i zauważyć, że te zbudowane z cienkich stalowych ścianek konstrukcje, są niezwykle odporne na wiele niszczących czynników. Znając jednakże nie tylko ich możliwości, lecz również ograniczenia, jest się w stanie prawidłowo zaprojektować nawet najbardziej skomplikowaną instalację.

Wpływ uszkodzeń i obciążeń mechanicznych

Materiał, z którego są stworzone kompensatory, jest cienki i łatwo się wgniata. Z tego powodu niektórzy inwestorzy decydują się na stosowanie dodatkowych osłon ochronnych. Jednakże w czasie prac montażowych czy serwisowych często muszą być one ściągane. W takiej sytuacji może łatwo dojść do wgniecenia struktury kompensatora. Warto jednak brać pod uwagę, że nie każde wgniecenie kwalifikuje ten element do wymiany. Płytkie i drobne zagłębienia nie będą wpływać negatywnie na działanie kompensatorów czy ich żywotność. Jednakże głębokie i rozległe wgniecenia muszą już być przeanalizowane pod względem wystąpienia nagłej awarii kompensatora. W trakcie pojawienia się naprężeń materiału, w miejscu ostrego zagniecenia może dojść do nagłego przerwania jego ciągłości. To samo tyczy się zadrapań i ubytków w ścianach kompensatora – jeśli nie przekraczają one 10% całkowitej grubości ścianki, w takim momencie można wyszlifować powierzchnię i dalej użytkować omawiany element. W innym przypadku trzeba rozważyć jego wymianę.

Co ciekawe wbrew pozorom cieńszy materiał, z którego zbudowane są kompensatory, wykazuje się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi. Już pojedyncza warstwa wyprofilowanej stali nierdzewnej pozwala na równoważenie dużej różnicy ciśnień czy cyklicznych drgań wywoływanych przez pompy czy układy spalinowe. Istnieje jednak możliwość skonstruowania tych elementów z wielowarstwowych ścianek. Ponieważ kompensatory mieszkowe zbudowane są ze stali, znając jej właściwości, jest się w stanie ocenić, czy dany element jest zamocowany poprawnie. Jeśli chodzi o wytrzymałość mechaniczną, w momencie zauważenia pęknięcia struktury kompensatora, warto zorientować się, jakiej natury jest to uszkodzenie. W badaniu mikroskopowym można wykazać, że pęknięcie jest wynikiem nadmiernych obciążeń mechanicznych, takich tak zbyt silne drgania bądź skoki temperatur.

Oczywiście kompensatory są stworzone do tego, aby znosić zmiany położenia elementów, które łączą ze sobą, wzrost ciśnienia ośrodka, jak i jego drgania, jednakże nieprawidłowo zaprojektowany układ może przyczynić się do znacznego skrócenia żywotności kompensatora.

Oprócz typowych zmian zmęczeniowych można również zauważyć specyficzne zmiany związane z korozją. W obu przypadkach można wywnioskować, że stal, z której wykonane są kompensatory mieszkowe, była wystawiana na nadmierne działanie czynników uszkadzających. W takiej sytuacji należy rozpatrzyć przeprojektowanie instalacji, dodanie dodatkowej izolacji bądź zastosowanie innego rodzaju zamocowań.

Działanie zmiennego ciśnienia

Pomimo że kompensatory zbudowane są z cienkiej blachy stalowej, to ich wytrzymałość na zmienne ciśnienie jest fenomenalna. Wynika ona ze specyficznej konstrukcji ścianek tych elementów, które w przekroju przypominają harmonijkę. Taka budowa pozwala na znoszenie o wiele wyższych wartości ciśnienia w porównaniu z cylindrem stalowym o prostych ściankach. Każdy taki element posiada, co jest oczywiste, graniczne wartości ciśnienia, powodujące jego zniekształcenie. Jednakże warto zauważyć przewagę kompensatorów nad prostymi cylindrami, które zajmowałyby za dużo miejsca, wykazując się taką samą wytrzymałością ciśnieniową.

Wysoka i niska temperatura sprzymierzeńcem stali?

Kompensatory mieszkowe wykonane ze stali nierdzewnej wykazują się również doskonałą odpornością termiczną. Co więcej, stal nierdzewna dobrze znosi nie tylko wysokie, lecz również te ekstremalnie niskie temperatury. Ma to zastosowanie rzecz jasna w transporcie gazu skroplonego – LNG. Aby można go transportować i utrzymać w stanie ciekłym, należy doprowadzić go do temperatury –162°C. Co ciekawe, stal nierdzewna w takich warunkach wykazuje się szczególną odpornością mechaniczną, co tylko pomaga w zachowaniu ciągłości transportu wspomnianego gazu.

Co ważne, zawsze warto przygotować odpowiednią izolację kompensatorów mieszkowych – wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji się z nich korzysta. Jeśli np. transportowane spaliny zbyt łatwo się wychładzają, właśnie z powodu specyficznych właściwości izolacji, mogą one kondensować się na ściankach kompensatorów, co w efekcie może przyczyniać się do ich przyspieszonej korozji. W takiej sytuacji, aby uniknąć szkodliwej kondensacji spalin, należy zastosować dodatkową izolację zewnętrzną. Nie wynika to więc z konkretnych właściwości kompensatora, lecz ze sposobu jego zabezpieczenia i umieszczenia w instalacjach przemysłowych.

Jak widać, kompensatory mieszkowe odgrywają szczególną rolę w instalacjach, w których występują znaczne obciążenia mechaniczne, jak i zmienne warunki temperatury oraz ciśnienia. Niemożliwe wydaje się być już zaprojektowanie układów przemysłowych pozbawionych takich elementów. Pozwala to na uniknięcie sporych awarii oraz znacznie skraca długość rurociągów transportujących substancje o różnych, czasem ekstremalnych właściwościach. Zdecydowanie się więc na liczne zastosowanie kompensatorów jest w stanie zagwarantować wysoką sprawność wszelkich systemów przemysłowych.

Zagrożenia związane z nieprawidłowym doborem i montażem kompensatorów mieszkowych

2 lutego, 2022 by

Kompensatory mieszkowe stosuje się w celu kompensacji termicznej wydłużenia rurociągu oraz przy podłączeniu urządzeń, które wywołują wibracje, takich jak np. pompy. W ich składzie znajdziemy mieszki metalowe, wytrzymałe na wysoką temperaturę, ciśnienie i korozję, a ponadto zapewniające szczelność. Jednak nieprawidłowy dobór oraz montaż kompensatorów mieszkowych może powodować zagrożenia.

Kompensatory mieszkowe stalowe a zagrożenia związane z niewłaściwym zamontowaniem i wyborem produktów

Głównym zastosowaniem kompensatorów są połączenia rurowe, a ponieważ rurociągi przewodzą ciepło, to są również narażone na oddziaływanie różnych temperatur. Połączenia wydłużają się w różnym zakresie, jednak w sytuacji kiedy pojawiają się istotne przeszkody, to może dojść do uniemożliwienia wydłużenia przewodów, a wówczas tworzą się uszkodzenia. Wynika to wprost z zasad fizyki — w tym współczynnika rozszerzalności cieplnej, na którą ma wpływ materiał, z jakiego wykonane są połączenia rurowe. Tylko właściwy dobór oraz prawidłowy montaż kompensatorów mieszkowych zapewnia bezpieczną pracę i wpływa na stan całej instalacji. Przykładem są kompensatory ze stali nierdzewnej, które nie powinny być montowane tuż obok złącza, ponieważ może to powodować blokowanie się przesunięcia przewodu i, w efekcie, może dojść do awarii instalacji.

Istotne znaczenie ma także położenie uchwytów do rur z gumowymi przekładkami względem kompensatorów i zapewnienie odpowiedniego ruchu poprzecznego. Inną, bardzo ważną kwestią jest także jakość ich wykonania.

Dobór oraz montaż punktów stałych

Właściwy dobór oraz zamontowanie stałych punktów mają istotne znaczenie, ponieważ w pewien sposób odcinają i dzielą instalację na części poddawane kompensacji. Ponadto ważne jest zachowanie stabilnych rur, aby nie poruszały się pod wpływem różnych sił, które mają wpływ na instalację w trakcie pracy. Wymagania dla personelu obsługującego, a także kwestie związane z transportem i przechowywaniem kompensatorów Niewłaściwy dobór kompensatorów oraz błędy, związane z montażem, a wynikające z np. braku odpowiednich kwalifikacji posiadanych przez personel obsługujący, mogą powodować poważne awarie. Wiąże się to m.in. z błędami w trakcie montażu lub też zamontowaniem niskiej jakości kompensatorów, które przechowywane były w niewłaściwych warunkach — np. w miejscach wilgotnych, czy też w bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. W efekcie takie kompensatory nie są w stanie prawidłowo działać i szybciej ulegną zużyciu.

Jeśli chodzi o czynnik ludzki, to istotne znaczenie ma także właściwy montaż, związany z koniecznością określenia możliwości zastosowania produktu w oparciu o ciśnienie robocze i temperaturę. Istnieją specjalne tabele oraz dane, zawarte w specyfikacji każdego produktu, które wskazują dopuszczalne, maksymalne eksploatacyjne odchylenie kompensatora od pozycji neutralnej, o czym zawsze powinni wiedzieć monterzy.

W trakcie montażu ważne jest także, aby kompensatora nie używać jako elementu wsporczego, a sam rurociąg zawsze powinien posiadać w określonych miejscach stałe podpory i prowadnice przesuwne. Różnego rodzaju niedopatrzenia oraz błędy montażowe, takie jak np. zabrudzone przeciwkołnierze z dodatkowymi zadziorami czy np. zanieczyszczeniami olejowymi mogą powodować poważne awarie. Bardzo ważne jest także, aby przeciwkołnierze pasowały do obszaru mocowania mieszka i by monterzy zawsze stosowali kołnierze wykonane zgodnie ze wskazanymi standardami lub też używali ograniczników ruchu — w sytuacji kiedy jest to konieczne, czyli np. wówczas gdy ciśnienie przekracza wartość wskazaną w specyfikacji produktu.

Istotne znaczenie w trakcie montażu kompensatorów ma także kolejność montażu. I tak np., w sytuacji kiedy montuje się kompensator w układzie ze wstępnym naprężeniem, to konieczne jest najpierw umocowanie kompensatora między przylgami, a dopiero potem uruchomienie całości. Niedostosowanie się do tych wymagań przez monterów może doprowadzić do awarii i wypadnięcia wargi uszczelniającej z rowka kołnierza, a nawet poważnego uszkodzenia całego kompensatora.

Konserwacja instalacji wykorzystujących kompensatory mieszkowe

24 stycznia, 2022 by

Kompensatory mieszkowe montowane są w celu eliminowania przemieszczania elementów instalacji oraz usprawnienia codziennych prac, związanych z różnego rodzaju mediami. Kompensatory mieszkowe mają zastosowanie do kompensacji termicznego wydłużenia rurociągu oraz w instalacjach, które wywołują wibracje, takich jak np. pompy.

Kompensatory mieszkowe a standardy bezpieczeństwa i właściwa konserwacja Niezależnie od tego, jaki rodzaj kompensatorów weźmiemy pod uwagę — czy będą to kompensatory mieszkowe metalowe, czy np. gumowe, to ze względów bezpieczeństwa zawsze powinno się używać wyłącznie kompensatorów atestowanych, posiadających aprobatę techniczną. Dotyczy to w szczególności kompensatorów gumowych, które mają na co dzień zastosowanie w budownictwie w instalacjach sanitarnych, instalacjach wody pitnej, a także w innych miejscach — np. w rurociągach do niwelowanie szumów czy odkształceń związanych z temperaturą. Istotne znaczenie ma ich konserwacja, a, przede wszystkim, spełnienie standardów w zakresie wymagań dla personelu obsługującego, transportu, przechowywania, a także samej instalacji, konserwacji i napraw, które czasem mogą łączyć się np. z wyłączeniem z eksploatacji.

Jak wygląda konserwacja kompensatorów mieszkowych?

Kompensatory mieszkowe są jednymi z najczęściej stosowanych kompensatorów. Wyróżnia je długa żywotność — zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę np. kompensatory wykonane ze stali nierdzewnej — a także wysoka skuteczność uszczelniania. Na ogół nie wymagają konserwacji, ponieważ ze względu na posiadane cechy wykazują wysoką wytrzymałość na ciśnienie i temperatury. Dlatego też omawiając kwestie związane z nich właściwą konserwacją, warto zaznaczyć, że odnosi się ona do konieczności spełnienia standardów w zakresie wymagań dla personelu obsługującego oraz transportu, przechowywania i montażu, które powinny odbywać się we właściwy sposób, co zapewnia trwałą pracę kompensatora mieszkowego i jego długą żywotność — bez awarii. Uprawnienia personelu obsługującego kompensatory mieszkowe oraz kwestie związane z właściwym transportem, przechowywaniem i konserwacją kompensatorów.

Przede wszystkim personel, który wykonuje prace montażowe w przypadku kompensatorów mieszkowych, a także — w niektórych sytuacjach — prace konserwacyjne, powinien mieć właściwe kwalifikacje. W praktyce bowiem konieczność konserwacji kompensatorów wynika często z niewłaściwego transportowania i przechowywania, dlatego istotne znaczenie ma przetrzymywanie ich w zaciemnionym i suchym miejscu. Przede wszystkim kompensatory powinny być chronione przed wilgocią i różnego rodzaju uszkodzeniami zewnętrznymi, a także nie powinny być wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Istotne znaczenie ma również temperatura w miejscu przechowywania, która powinna mieścić się w skali od – 10 do + 50 stopni Celsjusza.

Konserwacja instalacji wykorzystujących kompensatory mieszkowe

Konserwacja instalacji, które wykorzystują kompensatory mieszkowe, wiąże się ze spełnieniem odpowiednich standardów w zakresie bezpieczeństwa, które w specyfikacji produktu wskazał producent kompensatorów. Do jednej z najważniejszych kwestii zalicza się zakaz malowania oraz smarowania części gumowych kompensatora.
Jeśli chodzi o samą konserwację instalacji, to w trakcie jej wykonywania np. podczas prac spawalniczych bardzo ważne jest zabezpieczenie mieszka przed nadmiernym ciepłem oraz iskrami. Każdorazowo przed montażem należy też usunąć kurz oraz ciała obce, które mogłyby przedostać się do wnętrza kompensatora, a także zabezpieczyć kompensator przed możliwym uszkodzeniem. Ważne jest również zadbanie o to, aby na kompensator nie spadł np. smar lub olej. W czasie rozruchu konieczne jest sprawdzenie, czy nie ma przecieków, a jeśli one wystąpią, to konieczne jest sprawdzenie ograniczników rozciągania.

Jeśli wykonuje się konserwację instalacji wykorzystujących kompensatory mieszkowe metalowe to, zawsze w takiej sytuacji, kompensator powinien być w miejscu łatwo dostępnym i nie powinno pokrywać się go materiałami izolacyjnymi ani farbą. Jeśli kompensator pracuje, to konieczne jest sprawdzenie, czy nie jest poddawany ruchom przewyższającym dozwolone limity. Ważne jest także zwracanie uwagi na cechy charakterystyczne w czasie konserwacji instalacji, które wykorzystują kompensatory mieszkowe. I tak np. jakiekolwiek zmiany w powłoce zewnętrznej sugerują poważne zniekształcenia.

Zastosowanie kompensatorów mieszkowych

7 stycznia, 2022 by

Kompensatory mieszkowe to jedne z najbardziej znanych i stosowanych rodzajów kompensatorów, których głównym elementem jest mieszek, mający strukturę pofałdowaną, o osiowosymetrycznej powłoce. Mieszek wykazuje elastyczność, dzięki czemu może pochłaniać odkształcenia mechaniczne oraz termiczne. Może posiadać dodatkowe wzmocnienia, które chronią przed uszkodzeniem, w tym m.in.: prowadnice, podparcie oraz rury osłonowe, spotykane w konstrukcji kompensatora mieszkowego. Na rynku można znaleźć różnego rodzaju kompensatory, których budowa wynika z warunków pracy.

Gdzie i dlaczego stosowane są kompensatory mieszkowe?

W instalacjach rurowych wykorzystywane są kompensatory, które są bardzo zróżnicowane jeśli chodzi o materiał wykonania i właściwości techniczne. Dzięki temu można je stosować w każdej branży przemysłu. Warto wskazać, że istnieje kompensacja naturalna, która ma zastosowanie podczas ułożenia przewodów i rozmieszczenia mocowania w określonych miejscach instalacji, ale, w praktyce, odcinki mogą być zbyt krótkie, co uniemożliwia swobodne rozszerzanie się rurociągu. Dlatego tak istotne znaczenie ma zastosowanie kompensatorów.

Jeśli chodzi o kompensatory mieszkowe, to mogą one pracować w pionie lub poziomie i w różnych warunkach w instalacji — także w skrajnych temperaturach, sięgających od – 273 do nawet + 900 stopni Celsjusza. Kompensatory mieszkowe są niezastąpione w budowie instalacji rurowych i, w niektórych sytuacjach, przejmują również drgania, które powstają w trakcie pracy pompy lub silnika. Ich elastyczność wynika z liczby fal formy mieszka, a — w przypadku wielowarstwowych kompensatorów — również z zastosowanego materiału.

Na etapie produkcji każdy kompensator mieszkowy poddawany jest próbom przed dopuszczeniem do obrotu.

Zastosowanie kompensatorów mieszkowych w instalacjach

Zmiany temperatur powodują, że niektóre materiały kurczą się i rozszerzają, co może negatywnie wpływać na cały system i stanowić poważne zagrożenie dla jego funkcjonowania oraz dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu. By temu zapobiec, stosuje się kompensatory mieszkowe, określane również jako metalowe, które zapewniają bezpieczną i cichą pracę, a także skutecznie chronią całą instalację przed pojawieniem się naprężeń i zapobiegają odkształceniom.

Kompensatory mieszkowe mają powszechne zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy dbać o kompensację wydłużeń przewodów wynikających ze zmian temperatur oraz wibracje, wywołane przez różnego rodzaju urządzenia. Kompensatory mieszkowe są powszechnie stosowane w budownictwie, a ich głównym zadaniem jest niwelowanie przemieszczeń oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu i rozszerzeń lub wydłużeń rurociągów. Często pracują w dość trudnych warunkach i z agresywnymi mediami.

Kompensatory mieszkowe mają też zastosowanie do kompensacji termicznych oraz mechanicznych odkształceń instalacji, które przewodzą powietrze, wodę, olej, gaz i inne substancje. Dlatego powszechnie stosuje się je w rurociągach energetycznych, chemicznych i ciepłowniczych.
Materiałem, mającym zastosowanie w produkcji kompensatorów mieszkowych jest stal nierdzewna, którą cechuje odporność na wysoką temperaturę, a także ciśnienie i korozję. Z uwagi na to np. kompensatory ciśnienia czy kompensatory drgań dobrze radzą sobie ze zniekształceniami i zapewniają szczelność, dzięki czemu można je montować w systemach, w których znajdują się także różnego rodzaju pompy oraz instalacje prądu.

Praca kompensatorów wpływa też, w sposób pośredni, na zwiększenie żywotności instalacji, ponieważ kompensacja przesunięć osiowych bocznych i kątowych ogranicza ryzyko wystąpienia awarii, a nawet poważnych uszkodzeń, które mogłyby zniszczyć instalację. Z uwagi na to można powiedzieć, że kompensatory mieszkowe stanowią uniwersalne rozwiązania, mające zastosowanie w różnego rodzaju elementach rurociągu, znajdujących się np. w kopalniach i zakładach chemicznych.

Zawsze kluczowe znaczenie ma wybieranie kompensatorów, które spełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa i są atestowane.

Podział kompensatorów ze względu na rozwiązania konstrukcyjne

31 grudnia, 2021 by

Kompensatory są powszechnie stosowane w rurociągach oraz instalacjach rurowych i służą do absorbowania przemieszczeń. Dzięki temu, że przejmują przesunięcia, dają możliwość zmniejszenia naprężenia w rurociągu, co znacząco wpływa na usprawnienie montażu, ograniczenie drgań, a także hałasu. To właśnie dlatego są niezbędne w różnego rodzaju instalacjach i urządzeniach przemysłowych. Muszą być jednak odporne chemicznie na substancje, które znajdują się wewnątrz, a także na ciśnienie oraz temperaturę.

Od czego zależy wybór kompensatora?

Dobór kompensatora zależy od wielu czynników i zazwyczaj odbywa się to pod okiem eksperta. Każdy kompensator musi posiadać odpowiednie właściwości, w tym również sprężystość osiową, boczną, a także kątową.

Wśród popularnych rozwiązań znajdują się na przykład kompensatory ciśnienia — mające zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu w zakresie bezpieczeństwa instalacji i codziennej eksploatacji. Kompensatory dzieli się z uwagi na materiał, mający zastosowanie do nich — metalowe, gumowe itp. — jak również ze względu na rozwiązania konstrukcyjne — np. kompensatory drgań.

Podział kompensatorów metalowych w zależności od rodzaju przenoszonych przemieszczeń i rozwiązania konstrukcyjne

W zależności od rodzaju przenoszonych przemieszczeń kompensatory dzieli się na:

– Osiowe,
– Poprzeczne,
– Przegubowe,
– Kątowe w jednej płaszczyźnie,
– Kołnierzowe,
– Uniwersalne,
– Kompensatory do układów wydechowych.

Kompensator osiowy

Jest to rodzaj kompensatora uważanego za jeden z najprostszych jeśli chodzi o budowę. Bazuje ona na jednym mieszku, a całościowe działanie kompensatora ogranicza się wyłącznie do przejmowania przemieszczeń osiowych.
Kompensatory osiowe posiadają mieszki ze stali kwasoodpornej. W standardowej ofercie dostępne są w trzech wariantach, różniących się zakresem kompensacji: małą, umiarkowaną oraz dużą.

Istnieje również możliwość dostosowania wersji modeli standardowych do indywidualnych potrzeb.

Kompensator poprzeczny

Tego rodzaju kompensator pracuje w oparciu o absorpcję ruchów bocznych od osi rurociągu. Posiada cięgna lub przeguby, które pracują albo w jednej, albo w wielu płaszczyznach. Dodatkowe drgania osiowe mogą być ograniczane, co osłabia siły nacisku na podpory rurociągu. Mieszki w kompensatorze poprzecznym wykonuje się ze stali, a przyłącza mogą mieć dowolny rodzaj — np. gwintowane lub kołnierzowe.

Kompensator przegubowy

Kompensator z przegubami jest stosowany w celu absorbowania ruchu w jednym lub kilku kierunkach. Zdarza się wykorzystywać go pojedynczo i mocować np. pomiędzy pośrednimi punktami stałymi.

Kompensator kątowy w jednej płaszczyźnie

Jest to rodzaj kompensatora metalowego, przeznaczonego do przemieszczeń kątowych w jednej płaszczyźnie. Wyróżnia się kompensator przegubowy z jednym mieszkiem i końcówkami do wspawania, posiadający też system ograniczników przegubowych. Daje to możliwość ruchów kątowych na tej samej płaszczyźnie. Na rynku dostępne są także kompensatory przegubowe z jednym mieszkiem i przyłączami kołnierzowymi.

Kompensator kołnierzowy

Do jego produkcji używana jest stal kwasoodporna, a kompensator wyposażony jest w kołnierze.

Na rynku dostępne są również kompensatory kołnierzowe gumowe, przeznaczone do redukcji drgań i hałasu oraz małej kompensacji długości — maksymalnie do 3 mm. Mocuje się je na nie-osiowości instalacji w przyłączach rur pomp i innych urządzeń. Na ogół konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci podpór przesuwnych, a także stałych.

Kompensator do układów wydechowych

Tego typu kompensator cechuje się wysoką elastycznością i kompensacją ruchów osiowych oraz poprzecznych. Ponadto tłumi też wibracje, a jego głównym zadaniem jest ochrona systemów oczyszczania spalin przed skutkami przemieszczeń oraz wibracji, jakie powstają w silnikach. Wpływa też na ograniczenie przemieszczeń, które tworzą się na skutek rozszerzalności cieplnej rur układów wydechowych.

Podział kompensatorów mieszkowych ze względu na materiał

28 grudnia, 2021 by

Kompensatory są odpowiedzialne za ograniczanie przemieszczenia oraz pracę z różnego rodzaju mediami. Ze względu na warunki ich użycia, a także materiał i typ, wyróżnia się kilka rodzajów kompensatorów, w tym między innymi popularny oraz powszechnie stosowany kompensator mieszkowy stalowy, kompensatory gumowe czy np. tkaninowe.

Podział kompensatorów mieszkowych ze względu na materiał wykonania

Kompensatory mieszkowe mają powszechne zastosowanie w budowie instalacji rurowych. Ich głównym zadaniem jest wyrównanie zmian długości rurociągów, które powstają w efekcie działania temperatury. Niektóre rodzaje kompensatorów posiadają możliwość przejmowania drgań wytwarzanych podczas pracy pomp lub na przykład silników.

Kompensatory metalowe

Kompensatory mieszkowe metalowe są powszechnie stosowanymi elementami, używanymi w procesie hamowania kurczenia i wydłużania ścian bocznych, a także przesunięć kątowych i wibracji w rurociągach. Ich kompensacja bazuje na sprężystości mieszka. Kompensatory stalowe mogą pracować w temperaturze od – 273 do + 900 stopni Celsjusza i na ogół wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Tego typu kompensator pracuje też w zakresie ciśnień od 1 do 25 barów. W przypadku kompensatorów metalowych powszechnie stosowane są zakończenia kołnierzem lub króćcem. Znacznie rzadziej spotyka się kompensatory zakończony złączem typu camlock.

Kompensatory gumowe

Kompensator mieszkowy gumowy to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów kompensatorów, które mocowane są w instalacjach sanitarnych, a także w instalacjach wody pitnej, przy transporcie paliw, produktów ropopochodnych, żywności, kwasów i tym podobnych substancji.

Kompensatory tkaninowe

Jak sama nazwa wskazuje, kompensatory tkaninowe są tworzone z tkanin różnego rodzaju, w tym np. tkanin aramidowych, poliestrowych i szklanych. Dostępne są też kompensatory tkaninowe, które posiadają dodatkowe cechy, a także wykazują odporność na działanie promieni UV lub też posiadają właściwości przewodzące prąd.

Kompensatory teflonowe PTFE

Kompensatory teflonowe typu PTFE-FLEX posiadają mieszki wykonane z czystego wytłaczania PTFE i tworzone tak, by wyeliminować pojawienie się wewnętrznych naprężeń. Tego typu kompensatory cechują się wysoką odpornością chemiczną, dlatego mają zastosowanie przy silnie agresywnych mediach.

Oprócz standardowych kompensatorów teflonowych produkuje się także specjalne, posiadające dodatkowe, wewnętrzne pierścienie wzmacniające, wykonane ze stali kwasoodpornej i pokryte powłoką PTFE.