Poradnik projektowania

Informacje podane w tej części służą do określenia podstawowych parametrów użytkowych mieszków sprężystych i kompensatorów mieszkowych produkowanych przez Zakład Elementów Sprężystych
i Lotniczych Sp. z o.o.

Zespół inżynieryjny ZESiL Sp. z o.o. udziela wszelkich informacji konstrukcyjnych dotyczących projektowania, montażu i eksploatacji złączy kompensacyjnych. Ponadto wykonuje projekty złączy na indywidualne zamówienia klientów oraz pomaga w modernizacji już istniejących rozwiązań.

 

Podstawowe dane dotyczące kompensatorów mieszkowych produkowanych
przez Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych Sp. o.o.

Materiały stosowane na mieszki i podzespoły mieszków.

Mieszki sprężyste i podzespoły mieszków produkowane są z taśmy stalowej odpornej na korozję według tabeli:

Lp.GrubośćGatunekZakres średnic
AISIW. nr
10,8 mm304L1.4301400 mm
20,15 mm3211.454110-20 mm
30,2 mm25-40 mm
40,3 mm50-80 mm
50,3 mm3091.482850-80 mm
60,5mm3211.454180-350 mm
 

 

Skład chemiczny przedstawia tabela poniżej:

Lp.SymbolCSiMnP max.S max.CrNiPozostałe
%
1.1.4301≤0,07≤1,0≤2,00,0450,0317,0-19,58-10,5 
2.1.4541≤0,08≤1,0≤2,00,0450,0317,0-19,09,0-12,0Ti: <0,7
3.1.4828≤0,201,5-2,5≤2,00,0450,0319,0-21,011,0-13,0Ti: <0,8

 

Własności mechaniczne prezentuje poniższa tabela:

Lp.SymbolReRMA5A80
[MPa][%]
1.1.4301230540-7504545
2.1.4541220520-7204040
3.1.4828230500-75022
 

 

Parametry konstrukcyjne mieszków sprężystych i podzespołów mieszka produkowanych przez Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych sp. z o.o. dostępne są w katalogu Kompensatorów i mieszków dostępnym do pobrania w odpowiednim dziale.

 

 

Dobór właściwych kompensatorów mieszkowych do kompensowanego odcinka rurociągu.

Określenie kompensacji

Wymaganą kompensację ze względu na warunki pracy rurociągu określa zależność (1):

Gdzie:

∆LK – Obliczona kompensacja całkowita [mm]

α – współczynnik rozszerzalności liniowej rurociągu [mm/m °C]

L – Długość rurociągu (prostoliniowa odległość pomiędzy dwoma punktami stałymi) [m].

∆t – maksymalna różnica temperatur pracy rurociągu [°C]

 

Wartości współczynnika rozszerzalności liniowej „α” [mm/m °C] rurociągu kompensowanego

Materiał rurociąguZakres temperatury od 20°C do
100°C200°C300°C
Stal ferrytyczna0,01110,01210,0129
Stal odporna na korozję0,01550,01650,0170
Miedź0,01550,01600,0165
 

 

Współczynnik korekcyjny ze względu na temperaturę pracy.

W przypadku stosowania osiowych kompensatorów mieszkowych w temperaturach wyższych od +150°C należy uwzględnić współczynnik „Wk” zgodnie ze wzorem (2):

Gdzie:

pkr – Ciśnienie skorygowane [MPa]

pr – Ciśnienie robocze [MPa]

Wartości współczynnika korygującego „Wk” prezentuje tabela poniżej.

Temperatura robocza [oC]150200250300400450500550
Wartość współczynnika [Wk]1,00,90,850,80,610,60,580,56
 

Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej w przypadku mniejszej kompensacji.

Kompensatory mieszkowe produkowane w Zakładzie Elementów Sprężystych i Lotniczych Sp. z o.o. w warunkach standardowych maja trwałość zmęczeniową minimum 1000 cykli w pełnym zakresie ugięcia. W przypadku pracy kompensatora mieszkowego w mniejszym zakresie niż projektowy można oszacować jego przybliżoną trwałość zmęczeniową. Z drugiej strony zakładając trwałość zmęczeniową większą od projektowej możemy określić przy jakiej kompensacji będzie to możliwe do osiągnięcia.

Współczynnik korekcyjny wyznaczamy z wzoru (3).

 Gdzie:

Wpływ ilości cykli na wartość współczynnika prezentuje poniższa tabela.

Ilość cykli

Współczynnik

 

Ilość cykli

Współczynnik

 

Ilość cykli

Współczynnik

 

5001,1510 0000,55500 0000,2
1 0001,020 0000,451 000 0000,15
2 0000,8550 0000,352 000 0000,1
4 0000,7100 0000,35 000 0000,07
7 0000,6200 0000,2510 000 0000,05
 

 

Przemieszczenia poprzeczne.

Rurociągi, na których zamontowane są złącza kompensacyjne, poza przemieszczeniami osiowymi wynikającymi z wydłużeń cieplnych podlegają również drganiom lub przemieszczeniom poprzecznym.

  1. Kompensacja poprzeczna.

Całkowite przemieszczenia boczne kompensatorów mieszkowych produkowany przez Zakład elementów Sprężystych i Lotniczych Sp. z o.o. określa wzór (4).

 

Gdzie:

 

Przykład dla kompensatora KR80-16.

Dane:

Kompensacja: 60=(±30)mm

Średnica zewnętrzna: 118 mm

Długość całkowita mieszka: 130 mm

Długość pierścieni wzmacniających: 10mm

Obliczenia:

Długość czynna mieszka: 

Kompensacja poprzeczna:

Stąd możliwe przemieszczenia poprzeczne kompensatora mieszkowego wynoszą: LT: 18,6=(±9,3)mm

Koniec przykładu.

 

  1. Sztywność poprzeczna.

Wartość siły poprzecznej niezbędnej do przesunięcia poprzecznego mieszka o 1 mm prezentuje wzór (5).

Gdzie:

 

Przemieszczenia kątowe.

W szczególnych przypadkach kompensatory mieszkowe produkowane przez Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych Sp. z o.o. mogą przenosić również obciążenia kątowe.

  1. Kompensacja kątowa.

Dopuszczalny kąt zgięcia pojedynczego mieszka prezentuje wzór (6).

 

Gdzie:

 

  1. Sztywność kątowa.

Wartość momentu niezbędnego do ugięcia kompensatora  o 1° przedstawia wzór (7).

Gdzie: