Capability list

Posiadane przez nas zatwierdzenie EASA Part 145 obejmuje produkowane wyroby w zakresie obsługi warsztatowej. Szczegółowy wykaz i zakres prac prezentuje tabela poniżej:

LP. KATEGORIA SYMBOL NAZWA ZAKRES OBSŁUGI
1. C5 STG-3 Prądnica – rozrusznik Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
2. C5 EP-10 Przetwornica trójfazowa Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
3. C5 EP-17 Przetwornica trójfazowa Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
4. C5 GSN-3000M Prądnica Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
5. C5 BSM-9F Iskrownik Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
6. C6 SC Sygnalizator ciśnienia Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
7. C6 MSTW Sygnalizator ciśnienia Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
8. C6 SA-01 Sygnalizator prędkości Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
9. C6 RL-14M Blok licznikowy rozruchów i czasu pracy silnika Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
10. C6 ES-01 Sygnalizatory zaniku napięcia Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
11. C6 SW Oświetlacz Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
12. C6 APM Oświetlacz Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
13. C6 AF-01 (T-5102-A) Przełącznik trymetów Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
14. C6 AD-50 Automatyczny regulator ciśnienia Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
15. C6 FO-04 Filtr-odstojnik Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
16. C6 FO-14 Filtr-odstojnik Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
17. C6 PWD-6M Rurka spiętrzeniowa Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
18. C6 340-129A Filtr Sprawdzenie, konserwacja
19. C6 340-042A Filtr Sprawdzenie, konserwacja
20. C6 340-044A Filtr Sprawdzenie, konserwacja
21. C6 ALRP2-0196-1 Filtr Sprawdzenie, konserwacja
22. C13 PR-250 Prędkościomierz Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
23. C13 PR-450 Prędkościomierz Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
24. C13 PS-08 Prędkościomierz Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
25. C13 WRm-10 Wariometr Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
26. C13 WRm-15 Wariometr Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
27. C13 WRm-30 Wariometr Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
28. C13 PW-12 Wysokościomierz Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
29. C13 WPT-01 Wskaźnik położenia trymerów Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
30. C13 Bl-03 Busola Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
31. C13 KI-13 Busola Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
32. C18 RN-01 Kolektor prądowy wirnika nośnego Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
33. C18 RK-01 Kolektor prądowy wirnika ogonowego Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
34 C18 EN-02 Urządzenie programujące Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
35. C18 EN-03 Urządzenie programujące Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
LP. KATEGORIA SYMBOL NAZWA ZAKRES OBSŁUGI
1. C5 STG-3 Prądnica – rozrusznik Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
2. C5 EP-10 Przetwornica trójfazowa Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
3. C5 EP-17 Przetwornica trójfazowa Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
4. C5 GSN-3000M Prądnica Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
5. C5 BSM-9F Iskrownik Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
6. C6 SC Sygnalizator ciśnienia Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
7. C6 MSTW Sygnalizator ciśnienia Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
8. C6 SA-01 Sygnalizator prędkości Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
9. C6 RL-14M Blok licznikowy rozruchów i czasu pracy silnika Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
10. C6 ES-01 Sygnalizatory zaniku napięcia Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
11. C6 SW Oświetlacz Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
12. C6 APM Oświetlacz Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
13. C6 AF-01 (T-5102-A) Przełącznik trymetów Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
14. C6 AD-50 Automatyczny regulator ciśnienia Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
15. C6 FO-04 Filtr-odstojnik Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
16. C6 FO-14 Filtr-odstojnik Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
17. C6 PWD-6M Rurka spiętrzeniowa Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
18. C6 340-129A Filtr Sprawdzenie, konserwacja
19. C6 340-042A Filtr Sprawdzenie, konserwacja
20. C6 340-044A Filtr Sprawdzenie, konserwacja
21. C6 ALRP2-0196-1 Filtr Sprawdzenie, konserwacja
22. C13 PR-250 Prędkościomierz Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
23. C13 PR-450 Prędkościomierz Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
24. C13 PS-08 Prędkościomierz Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
25. C13 WRm-10 Wariometr Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
26. C13 WRm-15 Wariometr Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
27. C13 WRm-30 Wariometr Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
28. C13 PW-12 Wysokościomierz Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
29. C13 WPT-01 Wskaźnik położenia trymerów Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
30. C13 Bl-03 Busola Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
31. C13 KI-13 Busola Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
32. C18 RN-01 Kolektor prądowy wirnika nośnego Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
33. C18 RK-01 Kolektor prądowy wirnika ogonowego Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
34 C18 EN-02 Urządzenie programujące Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje
35. C18 EN-03 Urządzenie programujące Sprawdzenie, konserwacja, naprawa, naprawa główna, modyfikacje