Aktualności

Zasady montażu kompensatorów

Analizując skuteczność różnych elementów instalacji przemysłowych, zawsze bierze się pod uwagę ich parametry techniczne. Jest to zrozumiałe, ponieważ bez doboru odpowiednich części każdy zaprojektowany układ okazałby się niestabilny, przyczyniając się do częstych awarii, a także zazwyczaj niemożliwy do skonstruowania.

Podział kompensatorów ze względu na przyłącza

Przemysł to sektor o bardzo różnych obliczach. Wszakże jest nim zarówno branża hutnicza, energetyczna czy wydobywcza, jak i chemiczna bądź spożywcza. Natomiast w wielu gałęziach obecne są układy, w których występują wymagające warunki fizyczne, takie jak zmienna temperatura i ciśnienie.

Zasady doboru kompensatorów

Dla zewnętrznego obserwatora wszelkie maszyny, urządzenia czy inne elementy techniczne wykorzystywane w przemyśle mogą wyglądać tak samo. Jednakże zarówno ich konstruktorzy, jak i użytkownicy doskonale wiedzą, że nawet niewielkie zmiany w budowie konkretnych elementów mogą znacząco wpływać na przebieg wszelkich procesów technologicznych. Nie inaczej jest z kompensatorami mieszkowymi, ponieważ ich prawidłowy dobór ma kluczowe znaczenie w procesie odbioru obciążeń mechanicznych z pozostałych elementów instalacji.

kompensator mieszkowy
Rodzaje i przyczyny uszkodzeń zmęczeniowych kompensatorów

Każdy konstruktor wszelkich instalacji przemysłowych, w których stosuje się połączenia rurociągowe, powinien orientować się, jaka jest wytrzymałość mechaniczna ich poszczególnych elementów. Oczywiste też jest, że w przypadku zastosowania w tego rodzaju układach kompensatorów mieszkowych niezwykle ważna jest ich wytrzymałość zmęczeniowa. Mając świadomość, w jakich okolicznościach mieszek może łatwiej ulec uszkodzeniu, można zminimalizować, a nawet całkowicie zapobiec powstaniu takiej awarii. W jakich okolicznościach zatem może przedwcześnie pojawić się usterka kompensatora?

Osłony wewnętrzne kompensatorów

Projektując skomplikowane układy przemysłowe, należy zawsze brać pod uwagę wszelkie czynniki, które mogą wpłynąć na powstanie awarii. W przypadku instalacji posiadających złożone konfiguracje rurociągów przenoszących różnego rodzaju medium niezwykle istotne jest zapewnienie im stabilności. Jest to koniecznością przede wszystkim ze względu na zmienne parametry transportowanych substancji, a także niestałe lub skokowe obciążenia mechaniczne. W zależności od pracy takiego układu i jego przeznaczenia stosuje się tzw. kompensatory mieszkowe, z dodatkowymi osłonami wewnętrznymi. Dlaczego stawia się na takie wzmocnienia i w jaki sposób mogą one poprawić działanie wspomnianych kompensatorów?

Uszkodzenia kompensatorów – najczęstsze przyczyny

Kompensatory mieszkowe są coraz powszechniej stosowanymi elementami we wszelkich układach przemysłowych. Pozwalają one bowiem na poprawę reakcji instalacji na zmienne parametry przesyłanego rurociągami medium. Mieszki wykorzystuje się przede wszystkim w nowoczesnych konstrukcjach, a prawidłowo zaprojektowany układ z zastosowaniem tej technologii cechuje się dużą żywotnością oraz sprawnością. Jednakże należy mieć na uwadze, że kompensatory zbudowane są z cienkiego materiału, dlatego też łatwo mogą ulec uszkodzeniu. Jakiego rodzaju usterki nie wpływają na skuteczność działania, a które wymuszają wymianę elementów kompensacyjnych?