Przewód nawojowy

Lp Nazwa Symbol Ilość
[kg}
Cena
netto
[PLN/kg]
1 Przewód 1×3,55 nawojowy miedziany miękki w oplocie z włokna szklanego DNp2Ss 20 48,00
2 Przewód nawojowy GR1UEW/155 0,071HK 199/45 35 34,00

Pliki