Konserwacja instalacji wykorzystujących kompensatory mieszkowe

Kompensatory mieszkowe montowane są w celu eliminowania przemieszczania elementów instalacji oraz usprawnienia codziennych prac, związanych z różnego rodzaju mediami. Kompensatory mieszkowe mają zastosowanie do kompensacji termicznego wydłużenia rurociągu oraz w instalacjach, które wywołują wibracje, takich jak np. pompy.

Podtytuł posta

Kompensatory mieszkowe montowane są w celu eliminowania przemieszczania elementów instalacji oraz usprawnienia codziennych prac, związanych z różnego rodzaju mediami. Kompensatory mieszkowe mają zastosowanie do kompensacji termicznego wydłużenia rurociągu oraz w instalacjach, które wywołują wibracje, takich jak np. pompy.

Kompensatory mieszkowe a standardy bezpieczeństwa i właściwa konserwacja Niezależnie od tego, jaki rodzaj kompensatorów weźmiemy pod uwagę — czy będą to kompensatory mieszkowe metalowe, czy np. gumowe, to ze względów bezpieczeństwa zawsze powinno się używać wyłącznie kompensatorów atestowanych, posiadających aprobatę techniczną. Dotyczy to w szczególności kompensatorów gumowych, które mają na co dzień zastosowanie w budownictwie w instalacjach sanitarnych, instalacjach wody pitnej, a także w innych miejscach — np. w rurociągach do niwelowanie szumów czy odkształceń związanych z temperaturą. Istotne znaczenie ma ich konserwacja, a, przede wszystkim, spełnienie standardów w zakresie wymagań dla personelu obsługującego, transportu, przechowywania, a także samej instalacji, konserwacji i napraw, które czasem mogą łączyć się np. z wyłączeniem z eksploatacji.

Jak wygląda konserwacja kompensatorów mieszkowych?

Kompensatory mieszkowe są jednymi z najczęściej stosowanych kompensatorów. Wyróżnia je długa żywotność — zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę np. kompensatory wykonane ze stali nierdzewnej — a także wysoka skuteczność uszczelniania. Na ogół nie wymagają konserwacji, ponieważ ze względu na posiadane cechy wykazują wysoką wytrzymałość na ciśnienie i temperatury. Dlatego też omawiając kwestie związane z nich właściwą konserwacją, warto zaznaczyć, że odnosi się ona do konieczności spełnienia standardów w zakresie wymagań dla personelu obsługującego oraz transportu, przechowywania i montażu, które powinny odbywać się we właściwy sposób, co zapewnia trwałą pracę kompensatora mieszkowego i jego długą żywotność — bez awarii. Uprawnienia personelu obsługującego kompensatory mieszkowe oraz kwestie związane z właściwym transportem, przechowywaniem i konserwacją kompensatorów.

Przede wszystkim personel, który wykonuje prace montażowe w przypadku kompensatorów mieszkowych, a także — w niektórych sytuacjach — prace konserwacyjne, powinien mieć właściwe kwalifikacje. W praktyce bowiem konieczność konserwacji kompensatorów wynika często z niewłaściwego transportowania i przechowywania, dlatego istotne znaczenie ma przetrzymywanie ich w zaciemnionym i suchym miejscu. Przede wszystkim kompensatory powinny być chronione przed wilgocią i różnego rodzaju uszkodzeniami zewnętrznymi, a także nie powinny być wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Istotne znaczenie ma również temperatura w miejscu przechowywania, która powinna mieścić się w skali od – 10 do + 50 stopni Celsjusza.

Konserwacja instalacji wykorzystujących kompensatory mieszkowe

Konserwacja instalacji, które wykorzystują kompensatory mieszkowe, wiąże się ze spełnieniem odpowiednich standardów w zakresie bezpieczeństwa, które w specyfikacji produktu wskazał producent kompensatorów. Do jednej z najważniejszych kwestii zalicza się zakaz malowania oraz smarowania części gumowych kompensatora.
Jeśli chodzi o samą konserwację instalacji, to w trakcie jej wykonywania np. podczas prac spawalniczych bardzo ważne jest zabezpieczenie mieszka przed nadmiernym ciepłem oraz iskrami. Każdorazowo przed montażem należy też usunąć kurz oraz ciała obce, które mogłyby przedostać się do wnętrza kompensatora, a także zabezpieczyć kompensator przed możliwym uszkodzeniem. Ważne jest również zadbanie o to, aby na kompensator nie spadł np. smar lub olej. W czasie rozruchu konieczne jest sprawdzenie, czy nie ma przecieków, a jeśli one wystąpią, to konieczne jest sprawdzenie ograniczników rozciągania.

Jeśli wykonuje się konserwację instalacji wykorzystujących kompensatory mieszkowe metalowe to, zawsze w takiej sytuacji, kompensator powinien być w miejscu łatwo dostępnym i nie powinno pokrywać się go materiałami izolacyjnymi ani farbą. Jeśli kompensator pracuje, to konieczne jest sprawdzenie, czy nie jest poddawany ruchom przewyższającym dozwolone limity. Ważne jest także zwracanie uwagi na cechy charakterystyczne w czasie konserwacji instalacji, które wykorzystują kompensatory mieszkowe. I tak np. jakiekolwiek zmiany w powłoce zewnętrznej sugerują poważne zniekształcenia.