Prawidłowy montaż kompensatorów mieszkowych

Odpowiedni, dokładny montaż urządzeń, takich jak kompensatory mieszkowe, jest fundamentalny dla ich prawidłowego działania. Co więcej, znaczenie ma nie tylko sam proces ich instalacji, lecz także zgodne z zaleceniami przechowywanie produktów, a ponadto warto również zwrócić uwagę na odpowiedni transport urządzeń.

Podtytuł posta

Odpowiedni, dokładny montaż urządzeń, takich jak kompensatory mieszkowe, jest fundamentalny dla ich prawidłowego działania. Co więcej, znaczenie ma nie tylko sam proces ich instalacji, lecz także zgodne z zaleceniami przechowywanie produktów, a ponadto warto również zwrócić uwagę na odpowiedni transport urządzeń. Na prawidłowe funkcjonowanie produktu wpływ mają dziesiątki różnych, często nieoczywistych czynników, dlatego w dzisiejszym artykule opiszemy kilka z nich – dobrze wykonany montaż kompensatora to w końcu gwarancja niezawodności urządzenia. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zaleceniami odnośnie montażu kompensatorów mieszkowych!

Jak przygotować się do montażu kompensatorów?

Należy zacząć od samych podstaw – przede wszystkim, zadbać o to, by zajmująca się pracami montażowymi, konserwacyjnymi i eksploatacyjnymi ekipa posiadała odpowiednie kwalifikacje. Bardzo ważne jest również zapewnienie pracownikom środków ochronnych – ze względu na rozgrzane części kompensatora, które mogą spowodować oparzenie. Kolejną wartą rozpatrzenia kwestią jest prawidłowy sposób przechowywania kompensatorów. Należy trzymać je w zacienionym i suchym miejscu, unikać ich bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne, a także chronić przed wilgocią czy potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Warto też zaznaczyć, że kompensatory powinno się montować wyłącznie w instalacjach spełniających wymagania, które określone są w Świadectwie Kontroli Jakości i na tabliczce znamionowej kompensatorów. W tego typu tabliczki z naniesionym oznaczeniem, numerem produkcyjnym i podstawowymi danymi eksploatacyjnymi, wyposażone są wszystkie kompensatory.

Proces montażu

Na samym początku powinniśmy dokładnie oczyścić króćce bądź kołnierze rurociągu oraz upewnić się, że kompensator jest montowany w zaplanowanym wcześniej miejscu. Tak samo istotne jest sprawdzenie, czy wszystkie pomiary zgadzają się ze sobą – zwykły ludzki błąd może przecież doprowadzić do uszkodzeń urządzenia. Warto też pamiętać, aby nie usuwać zabezpieczeń transportowych przed zakończeniem montażu i przygotowaniem instalacji do działania, zaś do samego przenoszenia kompensatorów powinno się używać odpowiednich środków. Najlepiej, aby były to urządzenia mocujące dźwigów, choć warto zaznaczyć, że nie powinny one dotykać bezpośrednio mieszków lub ich osłon zewnętrznych. Na warsztat należy wziąć także rurociąg – konieczne jest zadbanie o jego odpowiednie położenie. Podpory (stałe i kierunkowe lub wyłącznie kierunkowe) powinny być umieszczone w odpowiednio bliskiej odległości od kompensatora – w ten sposób można zabezpieczyć go przed wyboczeniem. Istotne znaczenie ma również odpowiednie zaprojektowanie samych podpór – to dzięki niemu są one w stanie przejąć siły reakcji pochodzące od ciśnienia, ciężaru rurociągu i armatury, siły tarcia, sprężystości mieszka, a także siły odśrodkowe spowodowane przepływem czynnika przez rurociąg. Warto też zaznaczyć, że na znajdującym się między dwiema podporami odcinku prostym może być zamontowany wyłącznie jeden kompensator mieszkowy. Proces powinien być przeprowadzony dokładnie, aby wyeliminować wszelkie potencjalne błędy montażowe. Dzięki temu jedynym zadaniem kompensatora będzie absorpcja wydłużeń termicznych układu. Aby przedłużyć żywotność urządzenia, należy chronić je przed wpływem spawania, materiałami ściernymi, a także innego typu zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Jeżeli korzystamy z kompensatora z nieosłoniętym mieszkiem, to powinniśmy zastosować osłonę zewnętrzną. Warto też wspomnieć, że kompensator z wewnętrzną osłoną powinien być zamontowany zgodnie z kierunkiem przepływu medium.

Odpowiedni montaż kompensatorów mieszkowych to skomplikowany proces, który wymaga ostrożności i precyzji. Nawet jednorazowe przesadnie mocne ściśnięcie lub rozciągnięcie może skutkować zniszczeniem urządzenia. Z tego też względu montaż należy poprzedzić obliczeniami i odpowiednim doborem elementów kompensacyjnych. W niniejszym artykule jedynie pobieżnie opisaliśmy zasady montażu kompensatorów mieszkowych – właściwy proces zawsze należy podeprzeć dokładnymi obliczeniami.