Zagrożenia związane z nieprawidłowym doborem i montażem kompensatorów mieszkowych

Kompensatory mieszkowe stosuje się w celu kompensacji termicznej wydłużenia rurociągu oraz przy podłączeniu urządzeń, które wywołują wibracje, takich jak np. pompy. W ich składzie znajdziemy mieszki metalowe, wytrzymałe na wysoką temperaturę, ciśnienie i korozję, a ponadto zapewniające szczelność. Jednak nieprawidłowy dobór oraz montaż kompensatorów mieszkowych może powodować zagrożenia.

Podtytuł posta

Kompensatory mieszkowe stosuje się w celu kompensacji termicznej wydłużenia rurociągu oraz przy podłączeniu urządzeń, które wywołują wibracje, takich jak np. pompy. W ich składzie znajdziemy mieszki metalowe, wytrzymałe na wysoką temperaturę, ciśnienie i korozję, a ponadto zapewniające szczelność. Jednak nieprawidłowy dobór oraz montaż kompensatorów mieszkowych może powodować zagrożenia.

Kompensatory mieszkowe stalowe a zagrożenia związane z niewłaściwym zamontowaniem i wyborem produktów

Głównym zastosowaniem kompensatorów są połączenia rurowe, a ponieważ rurociągi przewodzą ciepło, to są również narażone na oddziaływanie różnych temperatur. Połączenia wydłużają się w różnym zakresie, jednak w sytuacji kiedy pojawiają się istotne przeszkody, to może dojść do uniemożliwienia wydłużenia przewodów, a wówczas tworzą się uszkodzenia. Wynika to wprost z zasad fizyki — w tym współczynnika rozszerzalności cieplnej, na którą ma wpływ materiał, z jakiego wykonane są połączenia rurowe. Tylko właściwy dobór oraz prawidłowy montaż kompensatorów mieszkowych zapewnia bezpieczną pracę i wpływa na stan całej instalacji. Przykładem są kompensatory ze stali nierdzewnej, które nie powinny być montowane tuż obok złącza, ponieważ może to powodować blokowanie się przesunięcia przewodu i, w efekcie, może dojść do awarii instalacji.

Istotne znaczenie ma także położenie uchwytów do rur z gumowymi przekładkami względem kompensatorów i zapewnienie odpowiedniego ruchu poprzecznego. Inną, bardzo ważną kwestią jest także jakość ich wykonania.

Dobór oraz montaż punktów stałych

Właściwy dobór oraz zamontowanie stałych punktów mają istotne znaczenie, ponieważ w pewien sposób odcinają i dzielą instalację na części poddawane kompensacji. Ponadto ważne jest zachowanie stabilnych rur, aby nie poruszały się pod wpływem różnych sił, które mają wpływ na instalację w trakcie pracy. Wymagania dla personelu obsługującego, a także kwestie związane z transportem i przechowywaniem kompensatorów Niewłaściwy dobór kompensatorów oraz błędy, związane z montażem, a wynikające z np. braku odpowiednich kwalifikacji posiadanych przez personel obsługujący, mogą powodować poważne awarie. Wiąże się to m.in. z błędami w trakcie montażu lub też zamontowaniem niskiej jakości kompensatorów, które przechowywane były w niewłaściwych warunkach — np. w miejscach wilgotnych, czy też w bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. W efekcie takie kompensatory nie są w stanie prawidłowo działać i szybciej ulegną zużyciu.

Jeśli chodzi o czynnik ludzki, to istotne znaczenie ma także właściwy montaż, związany z koniecznością określenia możliwości zastosowania produktu w oparciu o ciśnienie robocze i temperaturę. Istnieją specjalne tabele oraz dane, zawarte w specyfikacji każdego produktu, które wskazują dopuszczalne, maksymalne eksploatacyjne odchylenie kompensatora od pozycji neutralnej, o czym zawsze powinni wiedzieć monterzy.

W trakcie montażu ważne jest także, aby kompensatora nie używać jako elementu wsporczego, a sam rurociąg zawsze powinien posiadać w określonych miejscach stałe podpory i prowadnice przesuwne. Różnego rodzaju niedopatrzenia oraz błędy montażowe, takie jak np. zabrudzone przeciwkołnierze z dodatkowymi zadziorami czy np. zanieczyszczeniami olejowymi mogą powodować poważne awarie. Bardzo ważne jest także, aby przeciwkołnierze pasowały do obszaru mocowania mieszka i by monterzy zawsze stosowali kołnierze wykonane zgodnie ze wskazanymi standardami lub też używali ograniczników ruchu — w sytuacji kiedy jest to konieczne, czyli np. wówczas gdy ciśnienie przekracza wartość wskazaną w specyfikacji produktu.

Istotne znaczenie w trakcie montażu kompensatorów ma także kolejność montażu. I tak np., w sytuacji kiedy montuje się kompensator w układzie ze wstępnym naprężeniem, to konieczne jest najpierw umocowanie kompensatora między przylgami, a dopiero potem uruchomienie całości. Niedostosowanie się do tych wymagań przez monterów może doprowadzić do awarii i wypadnięcia wargi uszczelniającej z rowka kołnierza, a nawet poważnego uszkodzenia całego kompensatora.