Zespół mieszków do układów wydechowych

W samochodowych układach spalinowych czasami stosuje się co najmniej jedno łączenie elastyczne, które ma za zadanie kompensować drgania, a oprócz tego układ tłumików wydechu odpowiedzialnych za odbiór większej ilości energii mechanicznej. Dzięki temu w czasie jazdy nie słyszy się tak bardzo pracy silnika. Im nowsze auto tym te układy są bardziej skomplikowane w budowie, a co za tym idzie, skuteczniejsze. Jednakże bywają takie napędy spalinowe, które potrzebują jeszcze bardziej złożonych struktur niwelujących znacznie większe obciążenia. W takich przypadkach stawia się na zespoły specjalistycznych mieszków, które pozwolą na redukcję drgań, hałasu i nie tylko.

Podtytuł posta

W samochodowych układach spalinowych czasami stosuje się co najmniej jedno łączenie elastyczne, które ma za zadanie kompensować drgania, a oprócz tego układ tłumików wydechu odpowiedzialnych za odbiór większej ilości energii mechanicznej. Dzięki temu w czasie jazdy nie słyszy się tak bardzo pracy silnika. Im nowsze auto tym te układy są bardziej skomplikowane w budowie, a co za tym idzie, skuteczniejsze. Jednakże bywają takie napędy spalinowe, które potrzebują jeszcze bardziej złożonych struktur niwelujących znacznie większe obciążenia. W takich przypadkach stawia się na zespoły specjalistycznych mieszków, które pozwolą na redukcję drgań, hałasu i nie tylko.

Możliwości mieszków kompensacyjnych

Na początku warto uświadomić sobie, jak ważną rolę spełniają kompensatory mieszkowe. Ich głównym zadaniem jest niwelowanie przemieszczeń rur w maszynach, urządzeniach oraz wszelkich układach przemysłowych. Dotyczy to transportowania medium o zmiennych parametrach fizycznych, takich jak temperatura czy ciśnienie. Kompensatory mieszkowe pomagają zachować funkcje wszelkich układów przy równoczesnej zmienności parametrów ich pracy. Jak te czynniki wpływają na działanie układów wydechowych oraz w jaki sposób mieszki pomagają niwelować ich negatywne skutki?

Ciepło a układ wydechowy

Nieodłącznym elementem każdego procesu spalania jest podwyższona temperatura. Ponieważ silniki spalinowe generują gorące spaliny (rzędu kilkuset stopni Celsjusza), to rury przeznaczone do odprowadzania ich muszą wykazywać się dużą wytrzymałością na ten czynnik. Dlatego też w profesjonalnych układach wykorzystuje się zespoły mieszków, które pozwalają na wzdłużne odkształcenia wywołane rozszerzalnością temperaturową elementów metalowych. W przypadku układów wydechowych zazwyczaj stawia się na kompensatory kołnierzowe, które łatwo można zainstalować na łączeniach rur spalinowych.

Spaliny a wzrost ciśnienia

Ze względu na coraz bardziej rygorystyczne przepisy dopuszczające ilość spalin wprowadzanych do atmosfery nie tylko silniki pojazdów muszą ograniczyć ich wydzielanie. Dostosować należy również silniki przemysłowe dużych mocy, z którymi spotkać można się np. w maszynowniach okrętowych, ciężkim sprzęcie górniczo-wydobywczym czy w systemach ciepłowniczych. Dlatego też w układach wydechowych często stosuje się różnego rodzaju reaktory katalityczne, potocznie zwanymi katalizatorami. Mają one za zadanie wyłapywać szkodliwe substancje. Jednakże mogą przyczyniać się one do „dławienia” pracy silnika. W związku z ich obecnością na poprzedzającym odcinku rury wydechowej pojawiać się może skokowy wzrost ciśnienia, wywołany np. zwiększeniem obrotów silnika. Z tego względu umieszczenie odpowiedniego kompensatora mieszkowego zapobiegać może negatywnym skutkom pracy w warunkach wysokociśnieniowych. Są to niezbędne elementy, które zapobiegają nie tylko rozszczelnieniom układów spalinowych, lecz także korzystnie wpływają na ich efektywność.

Szkodliwe drgania mechaniczne

Do nich zaliczyć można bezpośrednie wibracje związane z pracą silnika, a także przenoszone przez rury spalinowe fale akustyczne. W związku z tym, aby zarówno ochronić instalacje spalinowe przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i zniwelować hałas utrudniający pracę osób znajdujących się w pobliżu silników przemysłowych warto wykorzystać zespoły mieszków. Kompensacja zarówno wychyleń od pierwotnych osi zamontowanych rur, jak i redukcja drgań o wysokich częstotliwościach wpływa więc nie tylko na bezpieczeństwo, lecz także pomaga spełniać przepisy BHP związane z trudnymi warunkami pracy.

Dlaczego jeszcze przemysłowe układy wydechowe silników spalinowych o dużej mocy powinny być wyposażone w zespół specjalistycznych mieszków? Przede wszystkim dlatego, że w wielu instalacjach przemysłowych zazwyczaj istnieją dodatkowe układy odzyskujące ciepło z wytworzonych spalin. Dlatego też obniżenie awaryjności tych rozwiązań jest nie tylko ekonomiczne, lecz także jest to kwestia bezpieczeństwa. Podsumowując, zastosowanie zespołów mieszków w układach wydechowych wydaje się wręcz koniecznością, bez względu na gabaryty systemów zarządzających spalinami. Dlatego też montaż takich elementów to gwarancja lepszych parametrów pracy instalacji przemysłowych oraz wzrost bezpieczeństwa.